I. Dünya Savaşı Kafkas Cephesi, 14. Alay 1. Tabur 2. Bölük İhtiyat Mülazımı Sanisi Dersaadetli Zeki Efendinin Şimal Kafkas Cephesi Kumandanlığında 1 Kıta Madalya /Nişan Aldığı, Kıtasını Terk Ederken Zimmetini Teslim Ettiği Batum'dan Dersaadet'e Gelirken Yol Harcırahı Verilmesi Hakkında Harbiye Nezaretine ait Evrak