Türk Nümismatik Derneği Bülten No.21, Türk Nümismatik Derneği Yayınları, İstanbul-1987 Baskı, 32 Sayfa.