*/O - Portekiz Kolonisi : 1917 - 1918 yılları arası damgasız + damgalı pullar (9)

Mozambik