** - 1985 yılı Unesco konulu damgasız seri (3)

Fransa