** - 1986 yılı Unesco konulu damgasız seri (2)

Fransa