** - 1980 yılı Unesco konulu damgasız seri (3)

Fransa