** - 1981 yılı Unesco konulu damgasız seri (3)

Fransa