** - 1966 yılı Unesco konulu damgasız seri (3)

Fransa