** - 1976 yılı Unesco konulu damgasız seri (3)

Fransa