** - 1978 yılı Unesco konulu damgasız seri (2)

Fransa